Florida yasalarına göre, çocuklar her iki ebeveyn tarafından finansal olarak desteklenme hakkına sahiptir.  Mahkemeler, çocuk desteğinin belirlenmesinde her iki ebeveynin de maaşına veya gelirine, çocuğun velayetini alamayan ebeveynle birlikte geçirdiği gece sayısına ve günlük bakım maliyeti gibi diğer faktörlere bakar.

Florida yasaları uyarınca, çoğu çocuk desteği kararlarının bitiş tarihi vardır.  Genel olarak, çocuk 18 yaşına geldiğinde çocuk desteği kesilir.  Çocuk 18 yaşına geldiğinde, çocuk desteği kararı sona erer ve desteği ödeyen ebeveyn, artık ödeme yapmak zorunda değildir.