Ticari markalar ve hizmet markaları, ürünlerinizin veya hizmetlerinizin kaynağı ve kalitesini hemen tanımlamaya hizmet eden ve diğerlerin ürün ve hizmetlerinden farklılaşmanızı sağlayan değerli şirket varlıklarıdır.  Pek çok durumda, ticari markalar ve hizmet markaları bir şirketin en önemli varlıklarıdır ve uygun kullanım, tescil ve uygulama aracılığıyla korunmalı ve geliştirilmelidir.

Boyer Hukuk Bürosu, aşağıdakiler dahil olmak üzere, ticari marka ve hizmet markası kanunu hakkında kapsamlı tavsiyelerde bulunmaktadır:

  • Marka ve logo seçiminde müşterilere yardımcı olmak
  • İzin aramaları gerçekleştirmek ve kullanım ve tescil maksatlı olarak ticari markaların uygunluğu hakkında tavsiyelerde bulunmak
  • Tescil başvurusu hazırlamak, doldurmak ve uygulamak
  • İnternet alan adı ihtilafları
  • Lisans takip hizmetleri ve görevleri
  • Yabancı ticari marka başvurusu ve uygulaması
  • ABD ve uluslararası ticari marka portföylerini yönetmek
  • Ticari marka, ticari takdim, ticari marka sulandırması ve haksız rekat kanununun tüm aşamalarında mahkeme salonunda temsiliyet sağlanması ve ticari markanın uygulanması
  • Ticaretin her alanında küçük ve büyük şirketleri temsil etmek