Bir sözleşme, belirli yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden iki veya daha fazla taraf arasındaki uygulanabilir bir taahhüttür. Söz yerine getirildikten sonra, sözleşme şartları yerine getirilir ve taraflar sözleşmeden çıkarılır, çünkü tam ifa yoluyla yasal yükümlülüklerini zaten yerine getirmişlerdir. Florida sözleşme ihlali davalarında tarafların anlaşma sağlaması uzun bir süreç olabilir.
Kusursuz bir dünyada, her iki taraf da anlaşmadan yararlanır ve hiçbir anlaşmazlık çıkmaz. Ancak bazen taraflardan biri yükümlülüklerini yerine getiremez. Bu olduğunda, sözleşme ihlali iddiasıyla ilgili unsurları anlamak önemlidir.

Sözleşme Yaparken Şartları İyi Düşünmek

Florida’da olduğunuzu ve aniden verilen bir sözün tutulmadığını, güvendiğiniz bir sözleşmenin ihlal edildiğini düşünün. Seçenekleriniz nelerdir? Kendinizi bunalmış hissedebilir, sonraki adımlarınızı sorgulayabilirsiniz. Bu sadece bozulan bir anlaşmayla ilgili değil; haklarınız ve onları nasıl koruyacağınızla ilgili. Bu kapsamlı kılavuz, Florida’da sözleşme ihlali için zaman aşımı süresini aydınlatacaktır.
Bu tür ihlallerin ele alınmadan geçip gitmesine izin vermemek çok önemlidir. Haklarınızı, kritik zaman dilimlerini ve bir sözleşme ihlal edildiğinde nasıl yanıt vereceğinizi anlamak için okumaya devam edin.

Florida Sözleşme İhlali – Sözleşmenin Geçerliliğinin Sağlanması

Florida’da bir sözleşme ihlali ile karşılaştığınızda, ilk adım mahkemeye koşmak değil, sözleşmenizin yasal olarak geçerli olduğundan emin olmaktır. Florida’da bir sözleşmenin uygulanabilir olması için belirli kriterleri karşılaması gerekir.
Bu sadece yazılı kelimelerle ilgili değil, aynı zamanda yasal güçleriyle de ilgilidir. Burada, deneyimli bir sözleşme ihlali avukatının bilgisi çok değerli hale gelir.
Florida’daki böyle bir hukuk profesyoneli, sözleşme hukukunun karmaşıklığında gezinen bir danışmandır. Sözleşmenizi titizlikle gözden geçirir, her maddeyi inceler ve uygulanabilirliğini teyit ederler.
Bu kritik adım, herhangi bir yasal işlemin temelini oluşturarak haklarınız için mücadele ederken sağlam bir yasal zeminde durmanızı sağlar.
Zamanaşımı süresi, hukuki açıdan, yasal işlemlerin başlatılması gereken azami süreyi ifade eder. Florida’daki sözleşme ihlali bağlamında, bu tüzük bir sözleşme ihlali için yasal olarak ne zaman tazminat talep edebileceğinize dair bir son tarih belirler. ( Daha ayrıntılı bilgi için tıklayın ).
Bir vaka değerlendirmesi için bugün Boyer Hukuk Bürosu ile iletişime geçin ve haklarınızı korumak için ilk adımı atın.

Bu Sayfanın İçeriği:

Sözleşme İhlali nedir?

Florida’da bir sözleşme ihlali, bir tarafın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkar. Sözleşme durumlarının ihlali, büyük işletmelerde, küçük işletmelerde, bireylerde ve tüketicilerde benzer şekilde ortaya çıkabilir.

Bazı davalar, önemsiz anlaşmazlıklar olarak bilinen küçük sözleşme anlaşmazlıkları içerir. Diğerleri daha önemlidir ve genellikle sözleşmenin tamamen veya önemli ihlali olarak adlandırılır. Sözleşme davalarında en ciddi ihlal türü, sözleşme esasında ihlal olarak adlandırılır.

Sözleşme ihlali örnekleri aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Malların teslim edilmemesi
 • Hizmet vermemek
 • Bir işi tamamlamamak
 • Vaat edilenlerin yerine düşük kaliteli mallar koymak
 • Zamanında ödeme yapamamak
 • Sözleşmedeki belirli şartların ihlali (yani projenin zamanında tamamlanmaması, hasarlı malların teslim edilmesi vb.)
 • Sözleşme müzakereleri sırasında yanlış veya yanıltıcı beyan sunmak

Belirli sözleşme ihtilaflarını ortaya çıkaran koşullar ve durumlar, bir anlaşmadan diğerine büyük ölçüde değişebilir. Bu nedenle, yasal seçeneklerinizi araştırmak için deneyimli bir sözleşme avukatına danışmanız önemlidir.

Sözleşme Geçerli mi? – Uygulanabilir, Geçerli Bir Sözleşmenin Unsurları

Bir ihlalin olup olmadığını belirlemeden önce, söz konusu sözleşmenin Florida Yasalarına göre geçerli ve uygulanabilir olduğundan emin olmalısınız.

Florida’da, makul bir sözleşmede aşağıdaki temel esaslar gerçekleşir:

 1. Teklif – Taraflardan biri teklifte bulunur;
 2. Kabul – Diğer taraf teklifi kabul eder;
 3. Değerlendirme – Her iki taraf da dikkate alır;
 4. Kesinlik – Teklif açık ve belirli koşulları içerir;
 5. Kapasite – Tarafların sözleşmeye girme kapasitesi veya yasal yeterliliği vardır; 
 6. Yasal faaliyetler – Sözleşme şartları eyalet yasalarını veya federal yasaları ihlal etmez.

Florida’da sözlü anlaşmaların çoğu geçerli ve uygulanabilirdir fakat bazı istisnalar da olmaktadır. Esasen Florida’nın Dolandırıcılık Mevzuatı’nda tanımlanan bu istisnalar, ticari malları içeren veya uzun bir süre devam eden belirli anlaşmalardaki sahtekarlığı ve hileyi önlemek için oluşturulmuştur.

Florida’nın dolandırıcılık yasası uyarınca, aşağıdaki türden anlaşmaların yazılı olması gerekmektedir:

 1. Gayrimenkul alım veya satımını içeren anlaşmalar;
 2. Başka bir kişinin borçlarını ödeme anlaşmaları;
 3. Bir yıldan uzun süreli gayrimenkul kiralamaları;
 4. Bir yıldan fazla sürecek sözleşmeler;
 5. Bir kişinin mal varlığından bir borcun ödenmesine ilişkin anlaşma;
 6. Arazide kazanç transferi ve değeri 500 doların üstündeki malların satış sözleşmeleri.

Bu kategorilerden birine uyan bir sözleşmeniz varsa, yazılı ve diğer tarafça imzalanmış olmalıdır.

Bir Sözleşme İhlalinin Meydana Geldiğini Kanıtlama

Anlaşmazlığı çevreleyen koşullardan bağımsız olarak, bir ihlal olup olmadığının saptanması gerekecektir. Bu, özellikle sözleşmeniz zımni veya sözlü ise zor olabilir.

Florida’da bir davacının, sözleşme ihlali iddiasını desteklemek için aşağıdaki unsurları kanıtlaması gerekecektir:

 1. Taraflar arasında geçerli, uygulanabilir bir sözleşme yapıldığını;
 2. Sözleşmede etkili bir ihlal olduğunu; ve
 3. Bu ihlalin kayıplara yol açtığını.

Ayrıca, Florida’da bir sözleşme ihlali iddiası nedeniyle tazminata hükmedilmesi için, davacının mahkemede aşağıdakileri kanıtlaması gerekir:

 1. Davacı ve davalının bir sözleşme yaptığını;
 2. Davacının, sözleşmenin gerektirdiği temel görevlerin tamamını yerine getirdiğini veya büyük ölçüde gerçekleştirdiğini veya davalının izniyle gerçekleştirmediğini;
 3. Davalının sözleşmenin gerektirdiği tüm koşulları yerine getirmesi için tüm şartların gerçekleşmiş olduğunu;
 4. Davalının, önemli bir sözleşme yükümlülüğünü yerine getirmediğini veya davalının, sözleşmede yasaklanmış bir şey yaptığını ve bu kısıtlamanın sözleşme için esas teşkil ettiğini; ve
 5. Davacının, davalının sözleşme şartlarını yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlara uğradığını.

Açık olarak ifade etmek gerekirse bu, davacının yükümlülüklerini tamamen veya büyük ölçüde yerine getirdiğini göstermesi gerektiği anlamına gelir. Daha sonra davacı, davalının taahhütlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu fakat bunları yerine getirmediğini kanıtlamalıdır.

Sözleşmenin Büyük veya Küçük İhlali

Sözleşme ihlali vakalarının ciddiyeti değişir. Bunlar, minimum etkiyle sonuçlanan küçük ihlallerden, karşı tarafı sözleşmede kendisine vaat edilen her şeyden mahrum bırakan aşırı ihlallere kadar değişebilir. Sonuç olarak, bir sözleşme ihlalinin yasal sonuçları, ihlalin ciddiyetine bağlıdır.

Sözleşme ihlali iki farklı biçimde mevcuttur: Önemli bir sözleşme ihlali ve önemli olmayan bir sözleşme ihlali. Bir ihlal, sözleşmenin bütünlüğünü bozacak kadar şiddetli olduğunda, bu temel bir sözleşme ihlalidir. Bu durumda, zarar gören taraf artık sözleşmeye bağlı değildir, sözleşmeyi feshedebilir ve sözleşmenin tamamen ihlali için mahkemede tazminat talebinde bulunabilir.

Tersine, önemli olmayan bir ihlalde, sözleşmenin ihlalinin temel bir ihlal olarak görülmez ve önemsiz bir ihlal olarak kabul edilir. Bu durumda, zarar gören taraf sadece uğranılan zararlar için dava açabilir. İhlal giderildikten sonra, zarar gören taraf, sözleşmenin ihlalinden kaynaklanan zararlar hariç olmak üzere, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Dava Açmak İçin Çok mu Geç? – Sözleşmenin İhlali İddiaları için Zamanaşımı Süresi

Bazı Florida sakinleri, sözleşme ihlali yapmış olabilecek bir kişi veya şirket aleyhine “Sınırlamalar Mevzuatı”nı kullanarak sınırlı bir süre içinde dava açabilirler. Belirtilen süre içinde yasal işlem başlatmamak, bu konuda dava açma hakkınızdan feragat etmeniz anlamına gelebilir. Florida yasalarına göre, sözleşmenin, yükümlülüğün veya yazılı bir sözleşmeyle ilişkili bir yükümlülüğün ihlali ile ilgili çoğu yasal veya hakkaniyete uygun işlem 5 yıl içinde yapılmalıdır.

Ancak, dava nedeni sözlü bir anlaşma içeriyorsa, talep 4 yıl içinde yapılmalıdır. Zarar gören taraf “özel icra” çaresini ararsa, yani sadece karşı tarafın yapılan sözleşmede yapmayı taahhüt ettiği şeyi yapmasını istiyorsa, bu durumda hak talebinin sözleşme ihlalinden sonraki 1 yıl içinde yapılması gerekir.

Bir sözleşme uyuşmazlığı ile karşı karşıya kalırsanız, durumunuzla ilgili bir danışma için deneyimli bir avukatla iletişime geçmeniz yararınıza olacaktır.

Sözleşme İhlalinde Çözüm Yolları

Bir sözleşme ihlali meydana gelirse, zarar gören tarafa yasal bazı çözümler,  parasal tazminatlar, adalet sağlayıcı çareler veya Florida mahkemeleri yoluyla tazminat sunulur. Bazı ilkeler, mevcut yasal çözümleri bağlar ve belirli tazminatlar yalnızca bazı özel durumlarda verilir. Adil hukuk yolları kullanılabilir veya bunlar yasal çözümlerle birlikte sunulabilir. Bu çözümler, belirli bir çalışma yükümlülüğü, iade veya ihtiyati tedbir içerebilir. Tazminat, kaybedilen bir şeyin yerine geri konması eylemidir. Davalı, davacıya kendisine sağlanan tam mülkiyeti (belirli tazminat) veya sözleşmenin ihlalinden kaynaklanan zararı karşılayan belirli bir miktar parayı (ikame iadesi) sağlamalıdır.

Bir iş hukuku avukatı, sözleşme şartlarınızı ve sizin veya diğer tarafın bunları ihlal edip etmediğini anlamanıza yardımcı olmak için en uygun kişidir. Sözleşme hukuku oldukça karmaşıktır. Olası ihlaller de gözönüne alınarak bir sözleşmenin oluşturulması sırasında bir sözleşme avukatı veya iş hukuku avukatı ile görüşülmelidir.

Boyer Hukuk Bürosu, PL’nin Jacksonville, Orlando ve Miami’de ticaret hukuku, sözleşme hukuku ve sözleşme hukukunun ihlali alanlarında çalışan oldukça bilgili avukatları vardır.

Şüphe Duyduğunuzda Bir Florida Sözleşme İhlali Avukatına Danışın

Florida’da sözleşme ihlalinin kurbanı olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, derhal bir avukatla görüşmenizi öneririz. Çünkü zaman, bir talepte bulunmak için sahip olduğunuz sınırlı sürede hızla ilerliyor.

Boyer Hukuk Bürosu, tüm Florida’da ve yurtdışında ikamet eden kişilere, ailelere ve işletmelere sözleşme şartlarının ihlali konusunda gururla hizmet vermektedir. Müvekkillerimize sözleşme davaları dahil olmak üzere çeşitli yasal konularda yardımcı oluyoruz. Durumunuzu tartışabilmemiz için bizi hemen arayın.

 

Ofislerimiz: Miami, Orlando ve Jacksonville.