Boyer Hukuk Bürosu (Boyer Law Firm, P.L.) gizliliğinizin korunması ve saygı duyulmasını taahhüt eder. Bu nedenle, kişisel bilgileri nasıl topladığımızı, ileteceğimizi, açıkladığımızı ve kullanacağımızın anlaşılması için bu Politikayı geliştirdik.

Bu bildirimde geçen “kişisel bilgi” kendi başına ya da başka bilgilerle birleştirildiğinde yaşayan bir bireyi tanımlayan ya da tanımlamak için makul olarak kullanılabilecek herhangi bir bilgi anlamına gelir.

Gizlilik Politikamız aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Kişisel verilerinizi nasıl elde ediyoruz

Bir hukuk bürosu olarak, mesleki faaliyetlerimiz kapsamında düzenli olarak kişisel verilerinizi almaktayız. Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi alabiliriz,

 • Firma alımı işlemlerimiz kapsamında;
 • Sizin veya kuruluşunuzun firmamızdan hukuki danışmanlık alması veya firmamızı görevlendirmesi;
 • Sizin veya kuruluşunuzun tedarikçi olarak bize hizmet sağlaması veya sunması;
 • Web sitemizi/sitelerimizi gezdiğinizde veya etkileşimde bulunduğunuzda veya çevrimiçi hizmetlerimizden herhangi birini kullandığınızda;
 • Başka bir konuda bize e-posta gönderdiğinizde veya bu tür bir bilgiyi firmamıza verdiğinizde, örneğin bir firma etkinliği hakkında bilgi isterken veya katılım talep ettiğinizde ya da avukatlarımızla etkileşimde bulunduğunuzda.

Normalde, bu tür bir bilgiyi firmamıza şahsen verirsiniz. Bazı durumlarda, üçüncü taraf bir kaynaktan firmamızın katıldığı bir konferans veya etkinliğin katılımcı listesi gibi bilgileri alabiliriz.

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel veriler

Firmamızın aşağıdaki kişisel bilgileri alıp işleyebilir:

 • Adınız, işletme adınız, işvereniniz, unvanınız veya göreviniz ve başka bir kişiyle ilişkiniz gibi temel bilgiler;
 • Fiziksel adres, e-posta adresi ve telefon numarası/numaraları gibi iletişim bilgileri;
 • Bir müşteri durumunda, banka hesap bilgileri gibi finansal bilgiler alınabilir;
 • Web sitemizi ziyaretleriniz veya uygulamalarımız ya da size elektronik olarak gönderdiğimiz materyal ve yazışmalara ilişkin bilgiler gibi (IP adresiniz de dahil olmak üzere) teknik bilgiler;
 • Toplantı ve etkinliklere katılım maksadıyla erişim ve beslenme gereksinimleri de dahil olmak üzere bize verdiğiniz bilgiler;
 • İş kabul süreçlerimizin parçası olarak tarafınızdan verilen veya tarafımızdan alınan kimlik bilgileri ve gerekli bilgiler;
 • Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız tarafından veya bu kişiler adına bize verilen ya da bizim tarafımızdan hizmet sunarken veya görevlendirme sırasında üretilen özel veri kategorisinde olabilecek kişisel bilgiler;
 • Büromuza ziyaretleriniz, görüşmeleriniz veya avukatlarımız veya personelimizle öğle yemeğinize ilişkin detayları; ve
 • Size ilişkin bize verebileceğiniz diğer bilgiler.

Kişisel bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz?

Kişisel verilerinizi doğrudan sizden veya bir üçüncü taraf kaynaktan alsak da, kişisel verilerinizi yalnızca profesyonel mesleki faaliyetlerimizle bağlantılı olarak kullanacağız (yasal veya düzenleyici yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi dahil). “İzin verilen kullanımlar” şunları içerebilir:

 • Müşterilerimize hukuki danışmanlık veya diğer hizmetlerin verilmesi;
 • Ödeme, muhasebe, denetim, faturalama, tahsilat ve ilgili destek hizmetleri de dahil olmak üzere, mal veya hizmet tedariki veya teminine ilişkin veya işvereniniz ya da eski işvereniniz olarak sizin veya kuruluşunuzun iş ilişkilerinin yönetimi;
 • Bürolarımıza, sistemlerimize ve çevrim içi platformlarımıza erişimin yönetimi ve güvenliğinin sağlanması;
 • Mahkeme kararları ve diğer yasal ve düzenleyici şartlara uygun;
 • Firmanın veya üçüncü tarafların meşru menfaatlerine ilişkin, bu tür menfaatlerin sizin menfaatleriniz veya temel hak ve özgürlükleriniz tarafından geçersiz kılınmaması koşuluyla, gerekli olan işlemler; ve
 • Yukarıdaki hususlara ilişkin bir amaçla veya Boyer Hukuk Bürosu, P.L.’ye kişisel verilerinizi verdiğiniz herhangi bir amaçla,

Bize açık izin vermişseniz, kişisel bilgilerinizi ilave amaçlarla kullanabiliriz. İzninizi herhangi bir zamanda geri çekebilirsiniz. Kişisel verilerinizi aşağıdaki ilave amaçlarla işleyebiliriz:

 • Sizinle ilgili olabilecek yasal gelişmeler, duyurular, etkinlikler ve Boyer Hukuk Bürosu ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak sizinle iletişim kurulması;
 • Anket dağıtımı veya pazarlama malzemeleri;
 • Web sayfası analizleri veya istemci yayınlarımızın izlenmesi gibi yollarla sizinle olan iletişim ve etkileşimimizin kalitesinin geliştirilmesi için tercihlerinize ilişkin bilgilerin toplanması; ve
 • İzin verdiğiniz diğer herhangi bir amaçla.

Kişisel verilerinizi nasıl paylaşıyoruz

Boyer Hukuk Bürosu,  genel olarak Florida merkezli olarak küresel iş yapan bir hukuk firmasıdır. Bürolarımızın listesi ve ilgili iletişim bilgilerine web sitemizden ulaşabilirsiniz. Boyer Hukuk Bürosu  kişisel verilerinizi, nasıl elde ettiğimizden bağımsız olarak,  bünyesindeki tüm ofisler arasında paylaşılabilir. Küresel politikamız, tüm ofislerin her zaman en azından Avrupa Ekonomik Alanı tarafından zorunlu kılındığı kadar koruyucu düzeyde veri koruması sağlamasını gerektirmektedir. Kişisel verilerin, merkezi Avrupa Ekonomik Alanı dışında olan üçüncü taraflara da iletmemiz gerekebilir, örneğin (ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) alt yüklenicileri, konunuzla ilgili diğer avukat ve muhasebeciler ve üçüncü kişiler.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız veya aktaracağımız durumda, bunu yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun olarak yapacağız ve bütünlüğünün ve korunmasının sağlanması için uygun önlemleri alacağız.

Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması

Kişisel verilerinizin yetkisiz veya yasa dışı işlenmesine ve kişisel verilerinizin yanlışlıkla kaybolmasına veya tahrip edilmesine veya zarar verilmesine karşı depolama, erişim ve yok edilmesini kapsayan iç güvenlik prosedürlerimize uygun olarak uygun teknik ve kurumsal önlemleri alacağız. Kişisel veriler kendi teknoloji sistemlerimizde veya tedarikçilerimizde veya kağıt dosyalarda saklanabilir.

Kişisel verilerinizin alıkonulması

İzin Verilen Kullanımlar için artık makul olarak gerekmediği durumlarda veya izninizi geri çektiğinizde (mümkün olan durumlar için),  bu tür verileri tutmamız yasal olarak gerekmedikçe veya aksi durumda izin verilmedikçe  kişisel verilerinizi sileriz. Kişisel verilerinizi, silme işleminin otomatik felaket kurtarma yedekleme sistemlerimizin üzerine yazılmasını gerektirdiği ölçüde ek bir süre daha tutabiliriz veya yasal iddiaların ileri sürülmesi veya savunulması için gerekli olduğunu düşündüğümüz duruma ilişkin saklama süresi boyunca tutabiliriz.

Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız

Yürürlükteki veri koruma mevzuatı kapsamındaki haklarınıza ek olarak ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerle ve mesleki yükümlülüklerimizin izin verdiği veya gerektirdiği yerlere ek olarak, kişisel verilerinizin bir kopyasını talebiniz üzerine size sunacağız ve tespit ettiğiniz herhangi bir hatayı düzeltiriz. Verileriniz yukarıda belirtilenler dışında,  herhangi bir otomatik karar verme veya herhangi bir profil oluşturma için kullanılmayacaktır, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına ve kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin denetleyici otoritelere şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Açık izniniz olmadan size pazarlama malzemeleri gönderilmesinden kaçınacağız ayrıca, bu tür başka mesajların iletilmesinin durdurulması talebinize uyacağız. Tüm bu talepleriniz veya bu politikaya veya kişisel verilerinizin kullanılmasına ilişkin herhangi bir soru veya yorumunuzu [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Güncellemeler

Bu Gizlilik Bildirimi Mayıs 2018’de güncellenmiştir. Bu Gizlilik Bildirimini, değişen yasal gereksinimler veya veri işleme uygulamalarımızdaki değişikliklerin yansıtılması için, zaman zaman değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bu tür değişiklikler bu web sitesinde yayınlanacak ve yayın sonrasında geçerli olacaktır.