Yalnızca bazı dava türlerinde belgelerin elektronik olarak dosyalanmasını gerektiren kimi Florida Eyalet Mahkemelerinin aksine, Federal Mahkemelerde (Hem İflas Mahkemeleri hem de ABD Bölge Mahkemeleri) tüm davalar için belgelerin elektronik olarak dosyalanması gerekir.

Süreç Florida medeni hukuk davalarının adımlarına benzerdir ancak şöyle farklılıklar da vardır:

Dava, mahkemenin dava dosyalama sistemi (ECF) aracılığıyla elektronik olarak dosyalanması ve Davalı(lar) hakkında şikayetin sunulmasıyla başlar. Florida Medeni Hukuk Davalarında tartışıldığı gibi süreç adım adım Federal sürece benzerdir.

Ancak, jüri seçimi sırasında temel fark ortaya çıkar. Muhtemel bir jüri üyesinin avukatın jüride olmasını istediği bir kişi olup olmadığını öğrenmek amacıyla  avukatın muhtemel jüri üyelerine sorular sorarak jüri üyelerinin mahkeme tarafından görev ehliyetlerinin sorgulanması sürecine katıldığı Florida’nın aksine, Federal Sistemde, jüriler mahkeme tarafından kapsamlı sorgulama aşamasından sonra seçilir. Bu nedenle, Florida Eyalet Mahkemelerinin aksine, Federal Mahkemelerdeki jüri seçimine yönelik olarak avukatın rolü oldukça sınırlıdır.

Yukarıda belirtilenler, Federal Medeni Hukuk Dava Avukatı seçmeniz için temel sebeplerden sadece bazılarıdır, çünkü Federal Hukuk Muhakemeleri Usulü Kurallarına ve federal dava süreçlerine hakimdirler.