Florida icra avukatlarımız, borç tahsili yapmak isteyen şirketleri ve icra şirketleri tarafından takip edilen bireyleri temsil etmektedir. Borç tahsil etmek isteyen bir şirketseniz, Boyer Hukuk Bürosu, geçerli icra uygulamaları yoluyla size yardımcı olabilir. Haklarınızın ihlal edildiğini düşünen bir tüketiciyseniz, bu hakları korumanıza yardımcı olabiliriz. Söz konusu borcu ödemiş olsanız bile, yetkisiz uygulamalar için icracı şirketlere karşı hak talebinde bulunabilirsiniz.

Alacaklılar adına borç tahsilatı

Boyer Hukuk Bürosu, agresif, kaliteli ve yasal avukatlık uygulamaları sunarak Florida’daki alacaklılara borç tahsilatı konusunda destek olur. Talep mektubunun hazırlanması, cebri icra sonrası veya karar sonrası sürecin incelenmesi, varlıkların haczi ve tasfiyesi konuları dahil ticari ve tüketicilerin haczedilmesi süreçlerinin tümüyle ilgilenmektedir.  Hangi icra sürecinde olursanız olun, Boyer Hukuk Bürosu size yardımcı olabilir.

Tekdüzen Ticaret Kanunu (UCC), Florida tüketici kredisi kanunu veya sözleşme teamül hukuku uyarınca doğabilecek her türlü uyuşmazlığı ele alabilecek şekilde donanımlıyız. Bankalar, kredi kartı şirketleri, işletme sahipleri, şirket çalışanları ve diğerleri dahil tüm alacaklıları temsil ediyoruz.

Boyer Hukuk Bürosu, medeni hukuk davalarındaki anlaşma seviyeleri ve maaşa haciz konulması ve varlıkların icra edilmesi gibi karar sonrası önlemler dahil müvekkillerimizin borç tahsil amaçlarını anlamak amacıyla onlarla yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır. İhtiyaçlarına en uygun borç tahsilatı yöntemini keşfetmek için müvekkillerimizle beraber çalışıyoruz. Florida’daki ticari ve tüketici borç tahsilatına yönelik olarak tecrübemiz ve bilgi birikimimiz, amaçlarınızı agresif bir şekilde savunmamıza ve kararınızın karşılığını alma olasılığınızı üst düzeye çıkarmamıza olanak tanımaktadır.

Kararın infaz edilmesine yönelik bazı yollar

 • Taşınmaz mal ve mülkün haczi
 • Maaş haczi
 • Borçlunun mülküne rehin konulması
 • İstirdat davası (kişisel mülkün mülkiyetinin geri alınması)
 • Varlıkları bulmak için karar sonrası keşif yapılması

Borçlular için Borç Tahsilatı ve Federal Adil Borç Toplama Uygulamaları Yasası (FDCPA)

Borç tahsildarları, tüketiciyi ve Amerikan kredi sistemini korumak amacıyla, Adil Borç Tahsilat Uygulamaları Yasası (FDCPA) gibi, Florida ve Federal Kanunlar uyarınca katı kurallara uymak zorundadır. Borçlu, tüketiciye, ilk tebligattan sonra beş gün içinde borca itiraz etme hakkına yönelik olarak 30 günlük bir bildirimde bulunmalıdır.

Tüketicinin borca itiraz etmeye yönelik niyetini yazılı olarak bildirmesi halinde, borç tahsildarı, müşteriye borcu kanıtlayana ve ona bildirene kadar tüm haciz faaliyetlerini DURDURMALIDIR. Borca itiraz etmezseniz, ancak borç tahsildarından tüm iletişimi durdurmasını talep ederseniz, borç tahsilat kurumu dava açıp açmayacağına dair size bilgi vermek için yalnızca bir kez daha sizinle iletişime geçebilir.

Borç tahsilat kurumu tarafından dava edilmem halinde, icra avukatı bana nasıl destek olabilir?

İlgili borca itiraz etmek istiyorsanız, Boyer Hukuk Bürosu size yardımcı olabilir. Borcun azaltılması veya makul bir ödeme planının oluşturulması amacıyla alacaklıyla müzakere edebilir ya da alacaklı tarafından dava edilmeniz halinde herhangi bir Florida mahkemesinde sizi savunabiliriz.

Not: Borçluları alacak asliye mahkemelerinde savunmamaktayız (5,000 ABD dolarından az tutarlar için), ancak HERHANGİ BİR TUTARDAKİ ÖDEME İÇİN RAHATSIZ EDİLEN BORÇLULARI TEMSİL ETMEKTEYİZ.

Rahatsız ediliyorsam, Adil Borç Tahsilatı Avukatı bana nasıl yardımcı olabilir?

Borç tahsildarının kanuna aykırı borç tahsilatı yöntemlerine başvurması halinde, tahsildara karşı tazminat davası açabilir ve 1,000 ABD dolarına kadar bir tazminat alabilirsiniz. Davayı kazanmanız halinde, borç tahsildarı aynı zamanda avukatlık ve mahkeme masraflarını ödemek zorundadır.

Federal Adil Borç Toplama Uygulamaları Yasası kapsamında, borç tahsildarı şunları yapamaz:

 • Makul sayıdan fazla sizi arayamaz
 • Olağandışı yer ve zamanlarda sizi arayamaz
 • Borcunuzla ilgili olarak bilgilerinizi üçüncü şahıslara ifşa edemez
 • Saygısız veya istismar edici bir dil kullanamaz
 • Daha fazla irtibat kurulmasını istemediğinizi belirttiğiniz yazılı tebligattan sonra sizinle irtibat kuramaz
 • Herhangi bir devlet kuruluşuyla bağlantısı olduğunu iddia edemez
 • Borcun karakteri, tutarı veya yasal statüsü hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunamaz
 • Yasadışı bir faaliyetle sizi tehdit edemez
 • Suç işlediğinize dair sizi suçlayamaz
 • Sahte alacak bilgisiyle sizi tehdit edemez veya sizinle iletişim kuramaz
 • Borçları tahsil etmek için aldatıcı yöntemler kullanamaz
 • Sabah 8’den önce veya akşam 20:00’den sonra sizi arayamaz
 • Kendisini tanıtmadan sizi arayamaz
 • Borcunuza ilişkin olarak işvereninizle konuşamaz
 • Borcu geçerli hale getirmek için sizin tarafınızdan bir talebin yerine getirilmesine kadar tahsilat işlemlerine devam edemez.