Vekil, vasiyet veya istihdam sözleşmesi gibi genellikle bir çeşit sözleşmede tanımlanan ilişki kapsamında başka bir şahsın faydalanması için faaliyette bulunma veya tavsiyeler sunma yetki ve yükümlülüğüne sahip kişiye denir.

Florida Yüksek Mahkemesine göre, güvene dayalı ilişki hukuki olmak zorunda değildir. Sorumluluk, ahlaki, sosyal, ailevi veya kişisel olabilir.  Taraflar arasında güvene dayalı bir ilişki olması yeterlidir. [Quinn v. Phipps, 113 So. 419, 421 (Fla. 1927)]

Çoğu durumlarda, vekil, diğer şahsın veya şirketin mülkünü veya parasını yönetmek ve korumakla yükümlüdür.  Vekilin konumundan dolayı yararlanıcılara karşı sadakat veya güven sorumluluğu vardır.  Yararlanıcılar da, vekillerin onların adına hareket etmesini kabul eden kişilerdir.

Vekil, kendi kişisel çıkarları ve faydalanıcının çıkarları arasındaki çıkar çatışmasından kaçınmalı, önemli bilgileri ifşa etmemeli ve kendi çıkarlarına göre hareket etmemelidir; vekil her zaman yararlanıcıların çıkarlarına göre hareket etmelidir.

Güvene dayalı görev ihlalinin ortaya çıkması için, böyle bir görevde, söz konusu görevin ihlalinin ve ihlalden kaynaklı bir zararın mevcut olması gerekir. Güvene dayalı görevin ihlalinde, kaynaklanan kanun yolları genellikle kar kayıpları karşısında para tazminatı ya da sadakatsiz bir çalışan tarafından ihlal edilmişse de maaş cezası gibi yollardır.

Mahkemeler, güvene dayalı görevin neden olabileceği ilişki türlerini sınırlandırmamıştır, ancak aşağıda belirtilenler genel olarak kabul edilen ilişkilerdir:

  • Asil / Vekil: Vekil, istihdam, sözleşme veya açık bir yetki aracılığıyla asil yerine hareket eder. Bu durumda vekil, güvenilen kişidir.
  • İşveren / Çalışan: İşveren, güvenilen kişidir.
  • Tek-acente Emlak Komisyoncusu / Müşteri: Komisyoncu, güvenilen kişidir .
  • Yeminli Mali Müşavir / Müşteri: Yeminli Mali Müşavir, güvenilen kişidir.
  • Ortaklıklar: Tüm ortakların birbirlerine karşı karşılıklı güven sorumluluğu vardır.
  • İş ortakları: Hepsinin birbirine karşı karşılıklı güven sorumluluğu var.

Güvene dayalı görev ihlali, hırsızlık, gizli olarak komisyon ödemesi kabul edilmesi ve çıkar çatışmaları gibi dolandırıcılık olarak kabul edilebilir. Ancak, güvene dayalı görev ihlalini kanıtlamak dolandırıcılığa göre daha kolaydır çünkü cezai olabilecek bir niyet veya dolandırıcılık niyetini kanıtlamak gibi bir durum yoktur.