Aldatıcı ve haksız ticari uygulamalar pek çok biçimde ortaya çıkar. Bir rakibin iyi niyetinizi suistimal etmesi veya itibarınızı zedelemesi ya da ürünlerinizin veya hizmetlerinizin kaynaklarıyla ilgili olarak piyasada karmaşa yaratması halinde haksız rekabete yol açmış olur. Haksız rekabet kavramı kapsamına, ticari marka ihlalleri, ticari sırların kötüye kullanılması ve hatalı reklam da girmektedir.

Florida Aldatıcı ve Haksız Ticaret Uygulamaları Yasası

Florida’da, haksız rekabet iddiaları öncelikle, teamül hukuku ve Florida Aldatıcı ve Haksız Ticaret Uygulamaları Yasası (FDUTPA) dahil olmak üzere eyalet yasalarına tabidir. Ancak, iddia, ticari marka veya telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarının kötüye kullanılmasını içeriyorsa, o zaman federal kanun uygulanır.  FDUTPA kapsamında bir tazminat talebi ortaya çıkarsa, kanun avukatlık ücreti önerir.

İlgilendiğimiz bazı haksız rekabet ve aldatıcı ticari uygulamalardan bazıları şunlardır:

 • Sahtekarlık
 • Gerçeğe aykırı beyan
 • Gayrıadil sözleşmeler
 • Ticari marka ihlalleri
 • Telif hakkı ihlali
 • Ticari sırların kötüye kullanılması (hırsızlık)
 • Fikirlerin ve iş yöntemlerinin teamül hukukuna göre kötüye kullanılması
 • Ticari itibar zedelenmesi (hakaret ve iftira)
 • Antitröst ihlalleri
 • Yıkıcı fiyatlandırma
 • Yanlış reklam
 • Ticari ilişkiye veya sözleşmeye haksız fiille müdahale
 • Güvene dayalı görevin ihlali
 • Rekabet etmeme ve başkalarıyla çalışmama sözleşmelerinin ihlali

Rekabet etmeme sözleşmesinin ihlali, eski bir çalışanınızın fiyat kırmak amacıyla rakip bir şirket kurmasıyla ortaya çıkar. Alternatif olarak, rekabet etmeme sözleşmesi, eski bir çalışanının rekabet etmesini çok uzun bir süre veya çok büyük bir coğrafi alanda kısıtlaması durumunda gayriadil bir sözleşme olarak ortaya çıkar. Gerçeğe aykırı beyan, bir şirketin, şirketinizin aldığı bir malın veya hizmetin kalitesi veya kaynağına yönelik olarak yanlış beyanda bulunması gibi ürün veya hizmetlerin gerçeğe aykırı olarak ifade edilmesini içerir. Ticari itibarın zedelenmesi talebi, rakip şirketin, şirketiniz veya ürünleriniz hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunması durumunda ortaya çıkar.