Bir iş ilişkisi kurduysanız veya sözleşmenin müzakere aşamasındaysanız ve bir kişi iş ilişkinize veya sözleşmenize kasten müdahale ediyorsa, savunma sınırlı olsa bile, bu kişiye karşı dava açabilirsiniz. Haksız fiil talebinde bulunmak için mutlaka bir sözleşmeniz olması gerekmez. Kanun, ticari ilişkilerin şirketinizin başarısında sahip olduğu ekonomik değeri ve önemi kabul ettiğinden, ticari fırsatlarınız ortaya çıkmadan önce dahi yasal güvenceler mevcuttur. Buna göre, sözleşmeniz olmasa dahi müdahale ettiği anda müdahale eden kişinin ticari ilişkiyi bilmesi halinde, geçerli bir tazminat talebiniz olur.

Ticari ilişkiye haksız fiille müdahale karşısında tazminat talepleri

Florida’da, ticari ilişkiye haksız fiille müdahaleye karşı tazminat talebinde bulunmak için davacı aşağıdaki durumların hepsinin doğru olduğunu kanıtlamak durumundadır:

  • Davacının başka bir kişi veya şirketle iş ilişkisi vardı,
  • Davalı söz konusu ilişkiyi biliyordu,
  • Davalı kasıtlı olarak ilişkinin kötüye gitmesi veya sona ermesi için faaliyette bulundu, ilişki kötüye gitti veya bitti
  • Davacı, bunun sonucunda zarar görmüştür.

Tecrübeli şirket avukatlarımızın ilgilendiği bazı haksız fiille müdahale davaları şunları içermektedir:

  • Haksız rekabet ve aldatıcı ticaret uygulamaları
  • Ticari itibar zedelenmesi
  • Ahlak dışı davranış
  • Kötü niyetli kovuşturma (Mesnetsiz dava veya yanlış nedenlerle açılan dava)
  • Ticari sırların kötüye kullanılması
  • Ekonomik zorlama, vb.

Şahısların veya tüzel kişilerin birbirini dava etmesi durumunda Florida’da medeni hukuk davası ortaya çıkar. Bir medeni hukuk davasında davacı, genellikle parasal tazminat veya karar aracılığıyla maruz kaldığı zararları telafi etmek için dava açar.

Florida yasalarına göre, 5,000 ABD Dolarından daha düşük davalar haricinde, tüm davalarda kurumsal davacı ve davalıların avukat tutması gerekmektedir. (Müvekkillerimizi, asliye mahkemelerinde temsil etmemekteyiz).

İster davacı olun ister davalı, bunun eğlenceli bir deneyim olmadığını bilmelisiniz. Davalar uzun, meşakkatli ve pahalıdır. Boyer Hukuk Bürosu bunun ne kadar rahatsız edici olduğunu bilir, bu yüzden istediğiniz sonucu almanız için savaşır. Florida mahkemeleri tarafından genellikle istenen ön arabuluculuk sürecinden davanız çözülene kadar sizin için savaşacağız.

Florida Barosu üyesi olan Avukat Boyer, tüm Florida Mahkemelerinde avukatlık yapabilir. Ayrıca, tüm ABD Bölge Mahkemelerinde (Kuzey, Orta ve Güney Bölgeleri) ve ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinde avukatlık yapabilir.