2021 İş Planlama Seansları İçin Randevu Verilmektedir

Boyer Hukuk Bürosu, 2021 iş planlama seansları için randevu kabul etmeye başladığını duyurmaktan memnuniyet duyar! Size sunulan 2021 iş planlama randevuları, 31 Aralık 2020 tarihinde veya öncesinde ödeme yapılırsa vergiden de düşülebilir. Neden İş Planlama Oturumuna ihtiyacınız var? Aşağıdakiler size uygulanabiliyorsa, iş planlama randevusu almayı düşünebilirsiniz: Florida’da yeni bir şirket modeline veya faaliyetleri hakkında bir fikre ihtiyaç duyan bir işletme sahibi iseniz, Önümüzdeki bir veya iki yıl içinde Florida’da bir iş kurmayı planlıyorsanız, Önümüzdeki yıl içinde küçülmek veya büyümek isteyen bir Florida şirketiyseniz, Mevcut işletmenizle ilgili olası yasal sorunları öğrenmek istiyorsanız, İşletmenizin bir şubesini Florida’da oluşturmak istiyorsanız, Yabancı bir yöneticiyi...

TÜRKİYE ABD İKİLİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ VE İHRACAT DESTEKLERİ

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump’ın daveti üzerine, 12-13 Kasım 2019 tarihleri arasında ABD’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Buradaki önemli gündem maddelerinden biri, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin arttırılmasıydı. Türkiye’nin eskiye nazaran bulunduğu coğrafyadaki politik ve ekonomik nüfuzunda artış yaşaması iki ülke ilişkilerini de yeniden şekillendirmeye başladı. Ekonomik ve ticari ilişkilerin de bu bağlamda etkilendiği görülmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye olan son ziyareti, iki ülke arasında çözülmeyi bekleyen bazı meselelerin diyalogla çözüleceğine işaret etmekte, ikili ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasına yönelik olduğunu da göstermektedir. 327 milyonluk nüfusu ile 2018 yılı itibari ile 62.869 dolar kişi başı gelire sahip...

Francis M. Boyer 2020 Süper Avukat

Florida’da ikamet ediyorsanız, 2020 Süper Avukat Francis M. Boyer‘i uluslararası hukukta deneyimli bir otorite olarak uzun zamandır tanımaktasınız. Oysa Boyer Hukuk Bürosu’nun baş avukatı, güvenilir bir yerel uzmandan çok daha fazlasıdır. Aslında, ülkedeki en saygın avukatlardan biridir, birçok ödül kazanmıştır ve 2019-2020 Sınıfı Süper Avukatlar dahil olmak üzere prestijli endüstri kurullarına seçilmiştir. Bugün, bu son ödülün ne anlama geldiğiyle ilgili daha fazla paylaşımda bulunmanın yanı sıra, Bay Boyer’in son zamanlarda aldığı diğer birkaç övgüye de ışık tutuyoruz. Süper Avukatlar Nedir? Süper Avukatlar, 70’den fazla uygulama alanını kapsayan, ülke çapındaki avukatları sıralayan bir derecelendirme hizmetidir. Nitelikli avukatlar, yüksek derecede meslektaş ve...

Florida’da yabancı bir devlette alınan aile hukuku kararlarının uygulanması

Avrupa’da, bir Üye Devletin topraklarında bulunan bir Mahkeme tarafından verilen tüm kararlar, 4/2009 sayılı AB Yönetmelik gereği diğer tüm Üye Devletlerde otomatik olarak tanınacak ve uygulanacaktır. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri, bir kararın karşılıklı olarak tanınmasını ve tenfiz edilmesini sağlayan herhangi bir ikili veya çokuluslu anlaşma imzalamış değildir. Bu nedenle, bir kararın tanınması ve tenfizi genellikle iç hukuka tabidir. Uluslararası nafaka veya çocuk desteği prosedürleri Yeknesak ülke-dışı Yabancı Para-Karar Tanıması Kanunu (Fla.Stat.55.601) uyarınca, alacaklı, kararın kaydedilmesi adına Florida’daki yetkili mahkemenin kaleminde dava açmalı ve borçlu hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi içeren bir beyanda bulunmalıdır. Alacaklının ayrıca yabancı kararın kaydedilmesi için...