Florida’da yabancı bir devlette alınan aile hukuku kararlarının uygulanması

Florida'da yabanci aile hukuku kararlarinin uygulanmasi

Bir boşanma sürecinde, bir tarafı nafaka almaya veya nafaka ödemeye mahkum eden bir karar verildikten sonra bir dava sona ermiş gibi görünebilir. Bu her zaman böyle değildir. Bazen borçlu başka bir ülkeye kaçar. Küresel ölçekte bu, karar verildikten sonra, borçlunun yükümlülüklerinden kaçmak için kaçtığı ülkede tanınırlığı ve tenfizi için bir savaş başladığı anlamına gelir. Bu makalede, yabancı bir devletin aldığı aile hukuku kararlarının Florida’da infaz olasılığını kısaca tartışacağız.

Avrupa’da, bir Üye Devletin topraklarında bulunan bir Mahkeme tarafından verilen tüm kararlar, 4/2009 sayılı AB Yönetmelik gereği diğer tüm Üye Devletlerde otomatik olarak tanınacak ve uygulanacaktır. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri, bir kararın karşılıklı olarak tanınmasını ve tenfiz edilmesini sağlayan herhangi bir ikili veya çokuluslu anlaşma imzalamış değildir. Bu nedenle, bir kararın tanınması ve tenfizi genellikle iç hukuka tabidir.

Uluslararası nafaka veya çocuk desteği prosedürleri

Yeknesak ülke-dışı Yabancı Para-Karar Tanıması Kanunu (Fla.Stat.55.601) uyarınca, alacaklı, kararın kaydedilmesi adına Florida’daki yetkili mahkemenin kaleminde dava açmalı ve borçlu hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi içeren bir beyanda bulunmalıdır. Alacaklının ayrıca yabancı kararın kaydedilmesi için kaleme hizmet bedeli ödemesi gerekecektir.

Yine de, bu kayıt alacaklı için kararın otomatik olarak tenfizi anlamını taşımaz. Borçluya, katip tarafından kayıt hakkında bilgi verilir ve mahkeme yargılama yetkisine itiraz etmek için 30 gün süre vardır. Bu durumda, mahkeme bir duruşma yapacak ve yabancı hükmü tanıyan veya yok sayan bir karar tanzim edecektir. Tanımanın reddi durumunda, alacaklı, Florida’da hükmü uygulayamaz veya borçlunun borçlu olduğu meblağı alamaz.

Florida’da yabancı bir devletin aldığı aile hukuku kararını uygulamaya mecbur musunuz?

Yöneten, Francis M. Boyer, Uluslararası Hukuk Uzmanı Sertifikası Sahibi, Boyer Hukuk Bürosu, P.L. Alınan kararı gözden geçirmek ve Florida veya New York eyaletinde yargı yetkisini uygulama veya yargı yetkisine itiraz etme imkanlarını değerlendirmek için özellikle yetkilidir.

Boşanma veya sair aile hukuku konularında herhangi bir sorunuz olması halinde lütfen bizimle iletişime geçin. Bunları sizinle görüşmekten memnuniyet duyarız.

Print Friendly, PDF & Email