Medeni Hukuk Dava Temelleri

medeni hukuk davası, temyiz, anlaşma,

Medeni hukuk kanunu, dava ister eyalet düzeyinde ister federal düzeyde, bir idari kurumda veya bir ADR’de meydana gelsin, tüm hukuk davalarını ele alan hukuk uygulamasıdır. Medeni hukuk dava temelleri bu yazımızda ana başlıklarıyla anlatılmıştır. Özel olarak, medeni hukuk davaları cezai suçlamalar içermez. Medeni Hukuk davaları alanında uzmanlaşmış bir avukata duruşma avukatı veya davacı denir. Medeni hukuk davaları, boşanma davalarından kişisel yaralanma davalarına ve ortaklar arasındaki iş anlaşmazlıklarına kadar hukukun her alanında gerçekleşebilir. Florida’da, bu işlemler Florida Medeni Hukuk Usulü kurallarına tabidir ve bu işlem FS 51.011‘de özetlenmiştir. Medeni hukuk yargılama süreci üç ayrı aşamaya ayrılabilir: ön yargılama süreci, yargılama ve duruşma sonrası süreç.

Ön Duruşma Süreci

Yargılama öncesi sürecin ilk aşaması, bir müvekkil bir avukatla görüşüp kendi özel durumunu tartıştığında gerçekleşir. Bir Florida medeni hukuk avukatı, bir dava açılıp açılamayacağı, davanın en iyi seçenek olup olmadığı ve alternatif bir anlaşmazlık çözümünün tavsiye edilip edilemeyeceği konularında tavsiyelerde bulunabilecektir.

İddialar

Bir sonraki duruşma öncesi aşama, bir davacının genellikle bir avukatın yardımıyla mahkemeye şikayet başvurusu yaptığı zaman dile getirdiği iddialardır. İddiaların amacı, her iki tarafın da tartışmak ve kanıtlamak istediklerini sunmasıdır. Şikayet genellikle, davacının, neyin meydana geldiğine ve uğradığı zararlara ilişkin anlatımını ana hatlarıyla belirtir. Bir davalı, belirli bir zaman çerçevesi içinde (Florida’da beş gün) tamamlandığı sürece, genellikle bir şikayete bir karşılık veya cevap verir. Ek olarak, davalı bu aşamada karşı dava açabilir.

Keşif

Medeni hukuk davaları söz konusu olduğunda keşif aşaması belki de en uzun bölümdür: Avukatların davaları için kanıt topladıkları kısımdır, bu nedenle kapsamlı ve ayrıntılı olması mantıklıdır. Keşif, yazılı keşif, sözlü keşif ve muhtemelen fiziksel veya zihinsel muayenelerden oluşur. Yazılı keşif, sorgulamaları veya yazılı soruları, belge taleplerini ve kabul taleplerini içerebilir. Sözlü keşif, çoğu insanın aşina olduğu bileşendir; tanıkların kaydedildiği ve yeminli olarak soruları yanıtladığı ifade bölümüdür. Tanıklar davayla bağlantılı olabilir veya bazı ilgili bilgilere sahip konu uzmanları olabilirler. Keşifte ortaya çıkan bilgiler, duruşma sırasında delil olarak kabul edilebilir. Son olarak bu, avukatların yargıca dava taleplerini öneri olarak yapabildikleri bir aşamadır. Bir avukat özet karar için bir talepte bulunacaksa, bunu yapmanın zamanı bu aşamadır. Vakalar her zaman keşiften duruşmaya geçmez. Hatta bazen mahkemeye gitmeden çözülebilmektedirler.

Duruşma

Florida’da hukuk davasının duruşma aşamasına bir yargıç başkanlık eder. Bu son aşama gibi görünse de, öyle olmadığını birazdan göreceğiz. Duruşma bölümü üç aşamadan oluşur.

Duruşma

Bu kısım, kanıtların gerçek sunumudur. Davacı ilk olarak davasını sunar ve davasını “delillerin üstünlüğü ile” kanıtlamak kendi sorumluluğundadır, bu da davalının ilk başta dosyalanmış iddiada belirtilen zarara neden olma olasılığının % 50’den fazla olduğunu gösterebilmesi anlamına gelir. Davalı ve davacının avukatları kanıtlarını sunduktan sonra, bir yargıç veya jürinin bir karara varma ve bir hüküm verme zamanı gelmiştir.

Hüküm

Hüküm, yargıç veya jüri tarafından verilen nihai karardır. Duruşma bir jüri duruşması ise yargıç, işlemlerinde jüriyi yönlendirecektir ve jüri düşünüp tartıştıktan sonra bir karara varacaktır. Duruşmada jüri yoksa, karar, sunulan delillere ve ilgili Florida eyalet kanunlarına ya da federal kanunlara dayanarak kararını veren hakime bağlıdır.

Anlaşma

Her iki taraf da bir duruşma sürecinden önce bir çözüm üzerinde anlaşabilirse bir anlaşma gerçekleşir. Bu, yargılamaya gitmekten çok daha az maliyetli olabilir ve tarafların kendilerini bir yargıç veya jüri kararına bırakmak yerine sonucun kontrolünü bir miktar ellerinde tutmalarına izin verebilir. Bazen bir yargıç, tarafların duruşmadan önce anlaşmaya varmasını isteyebilir.

Duruşma Sonrası

Medeni Hukuk davasının son aşaması, temyizlerin yapılabileceği duruşma sonrası aşamadır. Florida’da, kararın verilmesinden itibaren itirazda bulunmak için otuz gününüz bulunur. Bir temyiz mahkemesi temyizi dinlemeyi kabul ederse, onu reddedebilir, kararı tersine çevirebilir, kararı onaylayabilir veya alt mahkemeye iade edebilir. Duruşma sonrası aşamada, mahkemeden bir hüküm veya kararı uygulamasını da isteyebilir.

Medeni Hukuk davaları ilerledikçe, süreç basit değildir veya içinde hareket edebilmek kolay değildir. Bilmeniz gereken birçok usul bileşeni vardır ve yasal süreci müzakere etmekte size yardımcı olabilecek deneyimli bir medeni hukuk avukatı bulmanız davanızın başarısı için kritiktir. Boyer Hukuk Bürosu ekibi, medeni hukuk davalarında önemli deneyime sahiptir ve süreç veya olası bir dava hakkında olabilecek tüm sorularınızı yanıtlamak için buradadır. Endişe duyduğunuz tüm konularla bugün bize ulaşın.