Ticari Kiralamalarda Avukat Kullanmanın Faydaları

ticari kiralamalarda avukat kullanmanın faydaları, leasing sözleşmesi, ipotek, mortgage hacizi,

Florida’daki ticari kiralık mülkler, birincil veya ikincil derecede, kazançlı bir gelir kaynağı olabilir. Kiralık mülkler çok karlı olsa da, etkinliklerini en üst düzeye çıkarmak için sağlam stratejiler gerektirirler. Sadece kiralık mülkünüz için pazarı düşünmekle kalmamalı, aynı zamanda karlılığınızı bozabilecek yasal konuları da göz önünde bulundurmalısınız. Aşağıda, ticari kiralamalarda avukat kullanmanın faydaları ve avukata danışmanız durumunda önleyebileceğiniz, ticari gayrimenkullerle ilgili birkaç konu listelenmiştir.

1) Leasing Sözleşmesinin Karmaşıklıkları

Leasing anlaşmaları çok karmaşık olabilir. Dolayısıyla, uygun şekilde hazırlanmış bir leasing sözleşmesine sahip olmak çok önemlidir. Kira sözleşmeleri hem mülk sahiplerini hem de kiracıları korur. Kiralama anlaşmaları birer sözleşme olduğu için hem sözleşme hukukuna hem de mülkiyet hukukuna tabidirler. Mahkemeler, taslağı hazırlayana karşı, kötü hazırlanmış bir kira sözleşmesinden kaynaklanan sorunlar yoluyla karları yoketme potansiyeline sahip olan, zayıf bir şekilde hazırlanmış bir kira sözleşmesi olarak yorumlayacaktır.

Buna ek olarak mahkemeler, kira sözleşmesinde bulunup bulunmadıklarına bakmaksızın zımni garantileri kabul eder. Zımni garantiler, hem kiraya verenleri hem de kiralayanları koruduğu için mahkemenin her zaman tanıyacağı garantilerdir. Mahkeme genellikle bu garantilerin fiziksel olarak kira sözleşmesi kapsamında olmasını şart koşmaz.

2) Başlık Sorunları

Ayrıca, siz veya emlakçınız mülkünüzü satın alırken özenli bir tapu araştırması yapmadıysanız, tapunuzdaki belirli bazı kusurlardan sorumlu olabilirsiniz. İrtifaklar, ipotekler ve hacizler, mülkiyet üzerinde, mülkiyeti olumsuz yönde etkileyebilecek taahhütlerin sadece birkaç örneğidir. Örneğin, mülkünüz, sizin veya emlakçınızın arazi satış sözleşmesinin icra süresi boyunca farkına varmadığı, kamuya açık bir belgede kaydedilmiş bir irtifak hakkının hizmet parseliyse, mülkünüz de bu irtifak hakkına tabi olabilir. Bu, irtifak hakkı sahibinin potansiyel olarak mülkünüzdeki irtifak hakkını kullanmaya devam edebileceği ve sizi bir kiracı tarafından müdahalesiz kullanım sözleşmesinin ihlali nedeniyle davaya maruz bırakabileceği anlamına gelebilir.

3) Mortgage Hacizinden Kaçınma

Yukarıdakilere ek olarak, ipoteğe tabi bir mülk satın aldıysanız (yani mülkü, mülk üzerindeki kendi ipoteğini karşılamayan önceki bir menfaat sahibinden satın aldıysanız), kendi ipotek ödemelerinizi yapsanız bile bir banka mülkünüze sahip olmanızı önleyebilir.

Deneyimli avukatlarımız, kiralama sözleşmelerini uygun şekilde taslak haline getirme ve her türlü gayrimenkul işleminde size yardımcı olma bilgisine sahiptir. Ticari mülkiyetle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.