Veraset Miras Anlaşmazlığına Dönüştüğünde

Yatakta yaşlı bir adamla belgeleri inceleyen adam, yakınlardaki aile üyeleri, miras anlaşmazlığı
Miras anlaşmazlıkları pek çok insanın sandığından daha az yaygındır ve vasiyetnamelerin sadece küçük bir kısmına itiraz edilir. Bunun bir nedeni potansiyel maliyettir. Eğer miras küçükse, vasiyete itiraz etmenin mali avantajı ihmal edilebilir.
Tahminler, hanelerin %70 ila %80’inin hiç miras almadığını göstermektedir. Bir mirasın alıcısı olan hanelerin yarısı sadece ortalama 9.700 $ miras almaktadır.
Bununla birlikte, değerli bir miras bekleyen şanslı azınlıktan biriyseniz, bir veraset anlaşmazlığı şansı olabilir.
Miras avukatlarından oluşan bir firma olarak, veraset anlaşmazlıklarının incelikleri konusunda uzmanız. Bir vasiyetnameye hangi farklı gerekçelerle itiraz edilebileceğini öğrenmek için okumaya devam edin.

Şüpheli Akli Ehliyete Dayalı Miras Anlaşmazlığı

Vasiyette bulunmak için vasiyetçinin akıl sağlığının yerinde olması gerekir. Vasiyetnameyi hazırladıkları sırada gerekli zihinsel kapasiteye sahip olduklarına dair bir şüphe varsa, bir anlaşmazlık ortaya çıkabilir.
Örneğin, demans hastalığıyla yaşayan yaşlı bir akraba bir vasiyetname hazırlarsa, aile üyeleri ve potansiyel lehtarlar bunun geçerliliğini sorgulayabilir. Vasiyet sahibi, varlıklarının değerini anlamamış ve gerçek isteklerini ifade edememiş olabilir.
Bu tür durumlarda, tıbbi kayıtlar kanıtların oluşturulmasında kilit bir rol oynar.

Bilgi ve Onay

Vasiyetçinin vasiyetnamede ne olduğunu anlamadığına veya hükümlerini kabul etmediğine dair kanıt varsa, bu da vasiyetnameye itiraz etmek için gerekçe olabilir. Bunlar bilgi ve onay anlaşmazlıkları olarak bilinir.

Alacaklı Talepleri

Veraset süreciyle ilgili en yaygın yanlış anlamalardan biri, borçların ölümle birlikte ortadan kalktığıdır.
Vefat eden kişinin borçlu olarak vefat etmesi halinde alacaklılar terekeye karşı hak iddia edebilirler. Bu talepler mevcut vasiyeti geçersiz kılmaz; bunun yerine, bu varlıklar herhangi bir mirasçıya dağıtılmadan önce veraset sırasında terekedeki varlıklardan tahsilat yapmayı amaçlar.

Sahtecilik ve Dolandırıcılıkla İlgili Miras Anlaşmazlığı

Sahtecilik şeklinde bir suistimal olduğuna dair kanıt varsa, bu bir vasiyetname anlaşmazlığı için gerekçedir. El yazısı vasiyetnameler için sahtecilik, vasiyetnamenin tamamının ya da sadece imzanın sahte olduğu anlamına gelebilir.
Vasiyetçinin niyetini değiştiren hileli eylemler, veraset anlaşmazlıklarının bir başka olası nedenidir. Örneğin, bir aile üyesi kendi çıkarı için vasiyetname ile oynarsa, bu sahtekarlıktır.

Hak Kaybı

Lehtarların bir vasiyetnameden diskalifiye edilebileceği belirli durumlar vardır. Vasiyetçinin ölümüne neden olan veya katkıda bulunan yasadışı eylemler lehtarları diskalifiye eder. Bunlar arasında cinayet veya merhumun ölümüne isteyerek katkıda bulunan herhangi bir suç ortaklığı eylemi yer alır.

Aile Üyeleri ve Bağımlıların Hakları

Eğer bir vasiyetçi vasiyetnamesinde bakmakla yükümlü olduğu kişiler için yeterli düzenleme yapmazsa, vasiyetnameye itiraz edilme olasılığı vardır. Florida’da, bir vasiyetnameye bu gerekçelerle kimlerin itiraz edebileceğini belirleyen çeşitli eyalet yasaları vardır.
Örneğin, Florida’da hayatta kalan eşlerin, ölen eşleri onları mirastan mahrum bırakmaya çalışmış olsa bile, terekenin belirli bir yüzdesini talep etmelerine izin veren bir seçmeli pay vasiyet yasası vardır. Florida’da ayrıca, eşlerin birincil aile evi üzerindeki haklarını koruyan homestead koruması ile ilgili belirli yasalar vardır.
Engelli yetişkinler veya reşit olmayan çocuklar gibi bakmakla yükümlü olunan kişiler de, destek ve bakımlarının yeterince karşılanmaması halinde terekeye karşı hak talebinde bulunabilirler.

Mülkiyet Hakkı

Mirasçılıktan çıkarma, vasiyetçinin bir lehtara belirli varlıkları miras bırakmayı vaat etmesi ancak vasiyetine buna ilişkin hükümler eklemeyi ihmal etmesi durumunda ortaya çıkabilecek bir miras anlaşmazlığı türüdür. Bu tür bir veraset anlaşmazlığının çözülebilmesi için, tarafın sözünü kanıtlaması ve sözünü yerine getirdiğini göstermesi gerekir:
  • Güvenceye güvenmek
  • Bu güvenin bir sonucu olarak ölçülebilir bir zarara uğramıştır
Zarar, mali kayıpları, kaybedilen fırsatları, ölçülebilir çabayı veya koşullarda önemli bir değişikliği içerebilir. Ayrıca mahkeme, terekenin vaat edilen vasiyeti yerine getirmemesinin gerçekten adaletsiz olup olmadığını belirlemelidir.
Örneğin, bir vasiyetçi bir aile üyesini aile şirketinin kendisine miras kalacağına inandırmışsa, bu durum aile üyesinin diğer kariyer fırsatlarından vazgeçmesine ve işletmeyi devralmaya hazırlanmak için çeşitli yaşam kararları almasına neden olabilir.
Vasiyetçinin bu sözünden dönmesi halinde, bu durum ölçülebilir bir zarara neden olabilir.

Bir Hatanın Düzeltilmesi

Bir vasiyetname yazım hatası içeriyorsa, düzeltme talebinde bulunmanız gerekecektir. Düzeltme, vasiyetnamenin hata nedeniyle veya vasiyetnamenin hazırlanması sırasında bir yanlış anlaşılma nedeniyle vasiyetçinin isteklerini veya niyetlerini doğru bir şekilde yansıtmadığına dair kanıtların olduğu durumlarda yapılır.
Bir vasiyetname yanlış düzenlenmiş olsa bile, hatanın zararsız olması halinde Tek Tip Veraset Kanunu (UPC) kapsamında geçerli olabilir.

Uygunsuz Etki

Vasiyetçinin son arzularının ilgili bir tarafça haksız yere etkilendiğini gösteren kanıtlar varsa, bu da başka bir anlaşmazlık nedeni olabilir. Başka bir deyişle, vasiyetçiye baskı yapılmış, manipüle edilmiş ya da vasiyetini belirli bir şekilde hazırlamaya ikna edilmişse ve davacılar bunu kanıtlayabilirse, vasiyetname bozulabilir.
Usulsüz etki davasında, davacıların genellikle vasiyetçinin etkiye açık olduğunu kanıtlamaları gerekir. Hassasiyet faktörleri arasında yaşlılık, hastalık, bağımlılık vb. sayılabilir.

Miras Anlaşmazlığının Diğer Nedenleri

Bu, hiçbir şekilde farklı veraset anlaşmazlığı türlerinin kapsamlı bir listesi değildir. Veraset anlaşmazlığı için diğer potansiyel gerekçeler şunlardır:
  • İsteklerin yerine getirilmediği karşılıklı vasiyetler
  • Hibe veya idare mektuplarına itirazlar
  • Vasiyetnamenin iptali
  • Güven anlaşmazlıkları
  • Avukat talepleri
  • Kişisel temsilci anlaşmazlıkları
  • Varsayılan ölüm
Vasiyetnamenin usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi de bir başka veraset anlaşmazlığı nedenidir. Basitçe ifade etmek gerekirse, bu durum vasiyetnamenin yasal formalitelere uygun olarak hazırlanmadığı, yani yazılı olmadığı veya tanıklar tarafından imzalanmadığı durumlarda geçerlidir.

Miras Anlaşmazlığınızı Çözmek İçin Deneyimli Veraset Avukatlarından Oluşan Bir Ekip mi Arıyorsunuz?

Veraset anlaşmazlıkları için çeşitli gerekçeler vardır. En yaygın olanlarından bazıları usulsüz etki, usulüne uygun icra, alacaklı talepleri ve şüpheli ehliyettir.
Bir veraset anlaşmazlığında çok şey değişebilir ve yanınızda deneyimli miras avukatlarından oluşan bir ekibin bulunduğundan emin olmanız gerekir. Boyer Hukuk Bürosu, emlak planlaması ve veraset anlaşmazlıkları konusunda uzmanlaşmıştır.
Veraset anlaşmazlığınız için ücretsiz bir vaka değerlendirmesi talep etmek için iletişime geçin.