Veraset Süreci Hakkında Yanlış Bilinenler

oyuncak ev ve altın paralar
Ortalama veraset süreci tereke varlıklarının ortalama %3 ila %8’ine mal olmaktadır. Çoğu insan veraset sürecinin maliyetli olduğunu bilir ancak tam olarak ne kadar olduğunu bilmez. Bu, bir mülkün veraset sürecine girmesi gerektiğine dair efsanelerden biridir. Veraset ile ilgili diğer pek çok efsane, bu sürece genel olarak kötü bir ün kazandırmaktadır.
Çoğu insan, herhangi bir miras planlaması yapmadıysanız, öldüğünüzde işlerinizin muhtemelen veraset mahkemesine gideceğini bilir. Ancak bu tam olarak ne anlama geliyor? Birçok kişi veraset ile ilgili genel bilgilere ve hatta olumsuz çağrışımlara sahip olsa da, bu süreç hakkında pek bir şey bilmemektedir.
Florida’da verasetin işleyişi ve bununla ilgili efsaneler hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Veraset Nedir?

Veraset, bir kişi öldüğünde bir mirasın sonuçlandırılması sürecidir. Ölen kişi dağıtılması gereken varlıklar bıraktığında, bu veraset süreci yoluyla gerçekleşir. Örneğin, bu varlıklar banka hesaplarını, yatırımları ve gayrimenkulleri içerebilir.
Veraset işlemi, merhumun vasiyeti olsa da olmasa da gerçekleşir. Bu süreç, vasiyetin doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. Eğer bir vasiyetname yoksa, veraset dairesi tereke adına karar verir.
Veraset, vasiyetnamenin geçerliliğini teyit etmek ve vasiyetnamede adı geçen vasiyeti yerine getirecek kişiyi belirlemek için çalışacaktır. Vasiyetname süreci, vasiyetnameye ve talimatların ne kadar spesifik olduğuna bağlı olarak zaman ve maliyet açısından değişiklik gösterir.

Florida Veraset Yargı Yetkisi

Florida veraset kanunu Florida Tüzüğünün 731-735. Bölümlerinden gelmektedir. Bu tüzükler eyalet yasalarını belirtirken, Florida’daki ayrı ilçelerin kendi kuralları vardır. Bir mülkün Florida’daki mahkemelerden geçebilmesi için bu bölge kurallarına uyulması gerekir.
Pek çok eyalette olduğu gibi Florida’nın muhtemel kanunları da karmaşıktır. Hem alacaklıları hem de hak sahiplerini korumak için yazılmıştır.
Bazıları mahkemelerin alacaklılar lehine çalıştığına inanmaktadır. Mahkemeler, herhangi bir alacaklının terekeden ödeme almasını sağlamak için çok çalışır. Mirasçılar da veraset davasına katılabilirler.
Birçok kişi veraset davasından korktuğu için süreçle mücadele eder. Bu nedenle çoğu kişi süreç boyunca kendilerine rehberlik etmesi için bir veraset avukatı tutmaktadır.

Vasiyetnamede Mülkiyet ve Varlıklar

Ölen kişinin sahip olduğu herhangi bir mülk veraset sürecine tabi olabilir.
Bu veraset yasasının bir istisnası vardır: eğer bir varlık, belirlenmiş bir lehtar veya hayatta kalma hakkının bir parçasıysa muaf olacaktır.
Örneğin, bir hayat sigortası poliçesi belirlenmiş bir lehtarla birlikte gelir. Ölen kişi poliçede lehtar olarak belirtilmişse, varlıklar vasiyetnameden muaftır. Diğer örnekler arasında bir banka veya emeklilik hesabının ölümde ödeme ataması yer alır.
Gayrimenkul genellikle hayatta kalma hakkına sahip mülk olarak kabul edilir. Bu, mülkün ortak mülkiyete sahip olması durumunda (bir eşle olduğu gibi), diğer ortak sahibin ölümü üzerine ortak sahibin tüm mülkiyeti üstleneceği anlamına gelir.
Florida’da, bir çift tarafından satın alınan bir mülkte hayatta kalma hakkı belirtilmemiş olsa bile, mülk “bütünüyle kiracılık” yoluyla hayatta kalan eşe geçecektir.

Veraset ile Bağlantılı Yaygın Mitler

Veraset işlemiyle karşı karşıya kalan pek çok yakın, özellikle de sevdikleri kişiyi kaybetmenin duygusal deneyiminden sonra, veraset sürecinden bunalmış ve korkmuş hissedebilir.
Bu korkunun bir kısmı da veraset sürecine ilişkin bazı önyargılı mitlerle birlikte gelir. Veraset ile ilgili bu efsanelerden bazılarına daha yakından bakalım.

Vasiyetname Veraset Olmayacağı Anlamına Gelir

En sık karşılaşılan efsanelerden biri vasiyetname ve veraset ile ilgilidir. Birçok kişi bir vasiyetnameye sahip olmanın veraset sürecini tamamen atlayabileceğiniz anlamına geldiğine inanır.
Vasiyetname olsa bile, bir mülke veraset işlemleri uygulanır. Vasiyetname, veraset işlemlerini yönlendirmek için bir yol haritası görevi görür.
Birçok miras planlayıcısı, yaşayan bir vakıf da mevcut olması halinde verasetten kaçınmalarına olanak tanıyan bir boşluktan yararlanır. Verasetten kaçınmak için, varlıkların vakfa verilmesi gerekir.

Hükümet Vasiyet Olmadan Tüm Varlıkları Alır

Bir kişi vasiyetname olmadan öldüğünde, buna intestacy denir. Yaygın efsane, vasiyetnamede tüm mülklerin veraset yoluyla devlete geçtiğidir.
Bir vasiyet olmadığında, tüm varlıklar verasetten geçer ve sonunda ölen kişinin mirasçılarına dağıtılır. Vasiyetnamenin olmaması durumunda bu varlıklar, onları almak istemeyen birine gidebilir.
Vasiyetname ile veraset sürecinin, herhangi bir varlığın dağıtımında uyulması gereken yönergeleri vardır.

Veraset Yıllar Sürer

Bir başka yaygın inanış da, işlerin verasete gönderilmesi durumunda sürecin çok uzun sürebileceğidir. Emin olmak gerekirse, hiçbir veraset sürecinin kısa sürmesi mümkün değildir.
Ancak vasiyetname ve dikkatli bir miras planlaması ile veraset işlemleri çok daha hızlı ilerleyebilir. Genellikle bir vasiyetname ve bir veraset avukatı süreci yönlendirmek için çalıştığında, bir yıl veya daha uzun bir süre yerine birkaç ay içinde halledilebilir.

Borçlar Ölümle Ortadan Kalkar

Ayrıca, bir kişi öldüğünde borçlarının da onunla birlikte öleceğine dair yanlış bir kanı vardır. Aslında, önemli miktarda borcu olan insanlar için, miras planlamasından kaçınmalarının nedeni bu olabilir. Sevdiklerine borçlarını yüklemekten kaçınmayı umarlar.
Ne yazık ki, bu veraset ile bağlantılı büyük bir efsanedir. Unutmayın, Florida’daki veraset sürecinde varlıklar ödenmeden önce ödenen borçlara odaklanılır. Veraset süreci hem varlıkları hem de borçları inceleyecektir.
Veraset mahkemesi borçları sayacak ve vasiyetname olsun ya da olmasın bir icra memurunun varlıkları dağıtmasına izin vermeden önce bunları ödemek için herhangi bir varlığı kullanacaktır.

Veraset Sürecini Anlamak

Birçok kişi veraset sürecinin ürkütücü olduğuna inanır. Doğru bir miras planlaması yapılmazsa korkutucu olabilir.
Bir miras planlama avukatı ile çalıştığınızda, bir vasiyetname oluşturduğunuzda ve ölümünüz üzerine isteklerinizi belirttiğinizde, veraset, mülkünüzü kapatırken izleyeceğiniz bir yol haritasına sahip olur. Vasiyetname oluşturma konusunda sorularınız varsa veya sevdiğiniz biri için veraset işlemleriyle karşı karşıyaysanız size yardımcı olabiliriz. Çevrimiçi iletişim formumuzu kullanarak bize bir mesaj gönderin veya (305) 921-9665 numaralı telefondan bize ulaşın.