Gayrimenkulü satan yabancı uyruklu biri olduğunda, gayrimenkulün devri, 1980 Tarihli Emlakta Yabancı Yatırım Vergi Kanunu’na (FIRPTA) uygun olmalıdır. Emlakta Yabancı Yatırım Vergi Kanunu’na (FIRPTA) tabi bir işlemde, gerçekleşen satış fiyatına veya tutarın bir yüzdesine stopaj uygulanır. Stopaj uygulanan tutar genellikle %15’tir, ancak bazı durumlarda farklı bir miktar olabilir.

Bu stopajın amacı, satıcının mülkün satışından elde ettiği kazanca ve/veya kara yönelik vergi ödemesi gerekeceğinden, satıcının ödemesi gereken vergiler nedeniyle alıcıyı vergi borcundan ABD Milli Gelirler Dairesi’ne (IRS) karşı korumaktır. Alıcıyı Emlakta Yabancı Yatırım Vergi Kanunundan (FIRPTA) sorumlu tutmanın amacı, yabancı uyruklu satıcının ABD ile bağlantısı olmasa bile vergi ödemesini sağlamaktır.  Emlakta Yabancı Yatırım Vergi Kanunu (FIRPTA) yasalaşmadan önce,  ABD Milli Gelirler Dairesi’nin (IRS), gayrimenkulün satışından dolayı satıcıya vergi ödetme imkanı yoktu.

Satıcı, bir sonraki yıl vergi beyannamesi verdiğinde, stopaja tabi tutulan tutar ile ödenmesi gereken vergi arasındaki farkı alır.

Emlakta Yabancı Yatırım Vergi Kanunu (FIRPTA) prosedürünün işlenmesi dahil, FIRPTA stopajından alıcı nihai olarak sorumludur. Emlakta Yabancı Yatırım Vergi Kanunu (FIRPTA) işlemine yönelik olarak alıcı ABD Milli Gelirler İdaresi’ne (IRS) satışın bildirilmesinden ve IRS’e gerekli stopajın ödenmesinden sorumludur. FIRPTA usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmezse ya da tutar, alıcı tarafından stopaja tabi tutulmazsa, alıcı, gayrimenkulün devrine yönelik olarak IRS’e ödenmesi gereken vergilerden sorumludur.

FIRPTA işlemini gerçekleştirmek için, onaylı kimlik belgesi, vergi formları ve benzeri belgeler dahil gerekli birçok şart ve özel belge vardır. Boyer Hukuk Bürosu gerek alıcı gerek satıcı için gayrimenkul işlemlerinin sonuçlandırılması konusunda geniş bir tecrübeye sahiptir ve bugüne kadar her ikisi için de FIRPTA işlemlerini gerçekleştirmiştir.