Florida dağıtım sözleşmesi, üretici ve satıcı (distribütör) arasında akdedilmiş ve distribütörün perakende mağazaları veya doğrudan tüketiciler gibi Florida’da üçüncü şahıslara yönelik üretici tarafından üretilen malları satmasını içeren sözleşmeye denir.  Üreticinin de distribütör olabileceği bazı durumlar olmasına karşın, bu durum genellikle gerçekleşmez.

Dağıtım sözleşmesi, iki tüzel kişilik arasındaki ticari şartları belirleyen yasal bir sözleşme olduğu için önemli bir belgedir.  Taraflar kabul ettikleri şartları anlamıyorlarsa ya da sözleşmenin eksik hükümleri mevcutsa, pahalı ve uzun bir dava süreci ile karşılaşılabilir ve  sonuçlar oldukça tehlikeli olabilir.

Dağıtım sözleşmeleri, özellikle de Florida ve ABD’ye ürün ithal edilmesini içeren uluslararası işlemler konusunda oldukça önemlidir. Bu durumlarda, ticari işlemde bulunan tüzel kişilerin, işlemleri gerçekleştirmek ve dağıtım sözleşmesinin şartlarına uygun davranmak amacıyla başkaca federal ve eyalet ruhsatlarının yanı sıra ithalatçı ve/veya dağıtımcı ruhsatı alması gerekebilir. Ruhsatlara yönelik gereksinimleri karşılamamak, dağıtım için gönderilen malların ele geçirilmesi dahil maliyetli sonuçlara yol açabilir.

Üretici, distribütör, ithalatçı veya hepsinin birleşimi olarak Florida dağıtım sözleşmesi akdetmek istiyorsanız, Boyer Hukuk Bürosu’nun uluslararası ticaret avukatlarıyla hemen iletişime geçiniz.