Boyer Hukuk Bürosu, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve ilgili kurumların düzenleyici otoritesine tabi olan işletmelere ve bireylere yardımcı olmaktadır. Avukatlarımız, uygun ruhsatların alınması, denetimler ve FDA Temsilcisi tutulması konusunda bilgili ve size yardımcı olmak amacıyla hazırlıklıdır ve ürünlerinizin Amerika Birleşik Devletleri’ne uygun bir şekilde ithal edilmesi konusunda size destek olabilir.

FDA Temsilcisi ve Denetimler

Gerek yurt dışından gerekse de yurt içinden ABD’ye gıda ürünü satan herkes, aynı FDA şartlarına uymak zorundadır. ABD’ye girmeden önce, ithal ürünler, yerli ürünler olarak standartlara uyup uymadıkları, ABD ticaretine kabul edilebilir olup olmadıkları veya uygulanan kural ve düzenlemelerin herhangi bir hükmünü ihlal edip etmediklerini belirlemek amacıyla FDA denetiminden geçmelidir. Bu gereksinimlerden bazıları, yabancı ülke kaynaklı ürünlerin FDA’ya kaydedilmesi, ABD’ye ürünlerin ithal edilmesinden önce gıda ürününe yönelik FDA’ya usulüne uygun tebligatın yapılması ve uygun paketleme ve gıda etiketlerinin kullanılmasını kapsamaktadır.

Ek olarak, FDA, ABD’ye ithal edilen ürünlerin üretilmesi veya işlenmesiyle ilgili (yalnızca gıda ürünleri değil) gıda ithalatçısı yabancı tüzel kişiliğin FDA Temsilcisi tutmasını gerektirmektedir.  ABD Temsilcisi, şirketinizle veya şirket ürünlerinin ithal edilmesiyle ilgili olmayan tarafsız bir Temsilci olmalıdır.  Yalnızca bir ABD Temsilcisi tayin edebilirsiniz ve ilgili temsilci ya ABD’de ikamet etmeli ya da ABD’de iş yerini idame ettirmelidir ve mesai saatleri içerisinde telefona cevap verebilir olmalıdır.  Sizin Temsilciniz biz olabiliriz.