Yerel avukat ağımızla birlikte çalışarak Boyer Hukuk Bürosu, müvekkillerine yurt dışı tahsilatlarında yardımcı olmaktadır. Uluslararası, kurumsal ve bireysel müvekkillere yönelik olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nde yabancı mahkeme kararının iç hukuka işlenmesi, ücreti ödenmemiş mal ve hizmetlerin ücretinin tahsilatına ilişkin dava açılması, Tekdüzen Ticaret Kanunu (UCC), Milletlerarası Mal Satışı Sözleşmesi (CISG) ve uygulanabilir diğer kanunlar kapsamında müvekkillerin haklarının uygulanması konusunda geniş bir deneyime sahiptir.

Yabancı mahkeme kararının iç hukuka işlenmesi sürecinde Boyer Hukuk Bürosu, uygun bir tahkim kararı almanın ne kadar güç olduğunu bilir. Ayrıca alınan böyle bir kararın uygulanmasının ne kadar sıkıntılı bir süreç olduğunu da biliyoruz.  Mezkur kararların uygulanmasına yönelik pek çok Sözleşme, Kanun ve Anlaşma vardır.

Yabancı Tahkim Kararları

Yalnızca ABD’de, yabancı bir mahkemenin verdiği tahkim kararını uygulamaya çalışırken, Panama Sözleşmesi, New York Sözleşmesi, Federal Tahkim Kanunu kapsamındaki ABD iç hukuk hükümleri uygulanır.  Çoğu durumda, mezkur sözleşmeler tahkim kararlarını düzenlerken, bazı durumlarda da birbirleriyle çelişmektedir.

Aynı zamanda bir ABD Tahkim Kararını başka bir ülkede uygulamak da oldukça zordur. Aynı veya farklı sözleşmeler, kanunlar ve anlaşmalar uygulanabilir.

Boyer Hukuk Bürosunun, ABD ve yurt dışında tahkim kararlarının uygulanmasına yönelik bilgi ve tecrübesi vardır. Bu süreçte size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.