Orlando, Jacksonville veya Miami’de, Boyer Hukuk Bürosu’nun tecrübeli ve bilgili Florida Eyaleti avukatlarından birisini tutarsanız, terekenizi yönetmeniz daha kolay ve rahat olur. Miras bırakanların terekesinin karmaşık doğasını anlamak için avukat tutmak, mezkur terekelerin varise geçmesini hızlandıracak bir sürece olanak tanıyacaktır.

Vasiyetname, fon ve diğer tereke planlama belgeleri, mülkünüzün korunması için mümkün olduğunca ayrıntılı ve eksiksiz olmalıdır. Şirketimiz, müvekkillerimizin tereke planlarında korunmalarını sağlamaktadır.