İç hukuka işleme prosedürü, yerel mahkemenizin yabancı bir mahkeme tarafından verilen bir kararı tanıma ve tenfiz etmesini talep ettiğiniz bir prosedürdür. Yurt dışında boşanma başvurusu süreci hızlandırsa da ya da daha iyi mal paylaşımı sağlasa da, ABD mahkemeleri yurt dışında verilen kararları tanımayabilir. Uluslararası hukuk bilgisini içeren usulde, deneyimli bir avukat tarafından kararın iç hukuka işlenme işleminin yapılması genellikle daha kolaydır.