Florida’da, birisi tarafından aldatıcı bir beyan nedeniyle sözleşme imzalamanız halinde kanun bazı korumalar sunmaktadır. Saikte hata, birinin sözleşmeye mutabık kalmanız ve imzalamanız için size bile bile yalan söylemesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu durum meydana geldiğinde, sizi sözleşmeye bağlı kalmaya zorlamak hiç de adil değildir. Bu durum sizin başınıza gelirse, saikte hata nedeniyle dava açabilirsiniz.

Sözleşme imzalayan bireyler olarak diğerlerinin size söylediklerine güvenmeniz gerekir. Sözleşme imzalamadan önce birinin bize söylediği her beyanı veya iddiayı bağımsız bir şekilde inceleyemeyiz. Bu oldukça külfetli olur ve kanun da bu konuda mutabık kalmaktadır.

Saikte hata davası açmak

Florida’da saikte hata davası açmak için, davacı şunları göstermelidir:

  1. Davalının maddi bir olguyu gerçeğe aykırı bir şekilde beyan etmesi (yalan beyanat);
  2. Davalı bu beyanın yanlış olduğunu biliyordu veya biliyor olmalıydı;
  3. Davalı, Davacının bu beyana güvenmesini ve ona göre harekete geçmesini istemiştir;
  4. Davacı da beyana dayalı olarak zarara uğramıştır.

Saikte hata, sözleşme ihlalinden doğan ayrı ve farklı bir tazminat talebidir çünkü sözleşme ihlali olabilmesi için ortada fiili bir sözleşme olması gerekir.

Saikte hataya yönelik tazminat talebi kapsamında, davacı, kendisinin sözleşmeyi imzalamasına neden olan davalının  sözleşme öncesi  gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunu iddia eder. Bu durumda, sözleşme dolandırıcılığa girdiği için, sözleşme kapsamında herhangi bir tazminat talebinde bulunulamaz. Dolandırıcılığa dayalı bir sözleşme imzalandığında, fiili bir sözleşme olmadığı için geçersizdir. Bu nedenle, Saikte hata tazminat talebi karşısındaki temel kanun yolu sözleşmenin iptalidir (veya feshidir).