Florida’da haksız veya sebepsiz zenginleşme davası talebinde bulunmak için şunları göstermek gerekir:

  1. Davacı, davalıya menfaat sağlayacak şekilde davranmıştır;
  2. Davalı, menfaatin farkındadır;
  3. Davalı menfaati kabul etmiş veya elinde tutmuştur; ve
  4. Koşullara göre davalının böylesine bir menfaat için adil piyasa fiyatını ödemeden menfaati elinde tutması hakkaniyete uygun değildir.

Sözleşmeleri bir kenara bırakırsak, nisfet mahkemesinde sebepsiz zenginleşme ciddi bir iddiadır. Sebepsiz zenginleşme iddiası, yazılı bir sözleşmenin olmadığı veya sözleşmenin yazılı yapılmadığı durumlarda mükemmel bir seçenektir. Mahkeme, konunun tüm gerçeklerini ve koşullarını göz önünde bulunduracak ve davalıya sağlanan menfaate yönelik olarak davacıya geri ödeme kararının verilip verilmemesinin adil olup olmadığını belirleyecektir.

Mezkur iddialar, mahkemenin  sözleşmenin  davacının mağduriyetinin giderilmesine yönelik karar için temel oluşturup oluşturmadığını belirlediği haller olan sözleşme iddialarıyla taban tabana zıttır. Genellikle, sözleşme ihlali gibi diğer sözleşme taleplerine “alternatif olarak” şikayet, sebepsiz zenginleşme iddiasında bulunur.

Hukuki haklarınızı aramaya karar verip işlemlere başlamaya hazır olduğunuzda süreci yönetmenize yardımcı olacağız. Bir danışma görüşmesi planlamak için bugün bize ulaşın!