İthal Edilen Malların Sınıflandırılması

Mal tarife sınıflandırması, uygulanan gümrük vergisine tabidir. Uygun sınıflandırma yapmak için, dünyadaki 120’den fazla ülke tarafından benimsenen uluslararası Uyumlaştırılmış Tarife Cetveli (HTS) hakkında detaylı bir hukuki analizi ve ayrıntılı bilgiyi gerektirmektedir. Birleşik Devletler Uyumlaştırılmış Tarife Programı (HTSUS), gümrük kararları, uygulamalar ve mahkeme kararları hakkında bilgi sahibi olmak, en düşük ve yasal vergi tutarı sınırlandırmasını belirlemek amacıyla başarılı bir strateji için oldukça gereklidir.

İthal Edilen Malların Gümrük Değerlemesi

İthalatçılar, mallarına doğru değerleme yönteminin uygulandığından ve kanun uyarınca öngörülen tüm değerleme unsurlarının gümrük yetkililerine bildirilen değere dahil edildiğinden emin olmalıdır. Gümrük değerlemesi ayrıca 100’den fazla ülke tarafından kabul edilen  Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) Değerleme Kodu uyarınca uluslararası yükümlülüklere tabidir.

 • Malların Tarife Sınıflandırması
 • Gümrük Vergisi Değerlendirmesi için Malların Değerlemesi
 • Menşe Ülke Belirlemeleri
 • İşaretleme ve Etiketleme Gereksinimleri
 • İthalat ve İhracat Belgeleri

 Ürün Kabul Edilebilirliği

İthal edilen ürünler, işaretleme, etiketleme, içerik ve güvenlikle ilgili çok sayıda hukuki gerekliliklere tabidir. Bu gereksinimler, Gümrük ve Sınır Koruma Bürosu aracılığıyla pek çok devlet kurumu tarafından uygulanmaktadır. Uygun bulunmayan mallar tevkif edilebilir, hariç tutulabilir veya el konulabilir ve ithalatçılar medeni ve/veya cezai yaptırımlara tabi olabilir.

İhracatlar

 • Lisanslama gereksinimleri ve prosedürleri
 • İhracat Sınıflandırması (İhracat Kontrol Sınıflandırma Numaraları)
 • Tahmini İhracat / Teknoloji Transferi Uluslararası Ticaret
 • Sözleşmelerin müzakere edilmesi ve taslak hazırlanması
 • İdari kurumlar nezdinde uygulama
 • Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası ve diğer rüşvet karşıtı yasalar